Stichting 'René* geeft'

steun, troost, her- & erkenning aan mensen die te maken hebben met een verlies van een kind

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Stichting ‘René* geeft’ 2020
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van Stichting ‘René* geeft’.

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Stichting ‘René* Geeft’ en de klant.
2. Door bij Stichting ‘René* geeft’ een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Stichting ‘René* geeft’.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Jolanda Rus heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Stichting ‘René* geeft’ zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.
2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Stichting ‘René* geeft’ van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsemail door Stichting ‘René* geeft’.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. De betaling wordt veilig geregeld door Mollie. Er zijn diverse opties zoals Ideal, .

Artikel 4: Levering
1. Bij leveringen binnen NL zijn de verzendkosten € 4,50 (bij brievenbuspakketjes) of € 7,25 (bij pakketjes). Als je besteld boven de € 75,- euro worden er geen verzendkosten gerekend.
2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.
3. Stichting ‘René* geeft’ streeft ernaar de producten binnen 3-5 werkdagen ( tenzij anders vermeld bij het artikel) na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL kan Stichting ‘René* geeft’ niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Stichting ‘René* geeft’ is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Stichting ‘René* geeft’ toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Stichting ‘René* geeft’ in de bevestigingsmail wordt vermeld.
6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Stichting ‘René* geeft’ zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5: Overmacht
Stichting ‘René* geeft’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Stichting ‘René* geeft’ en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Stichting ‘René* geeft’ niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren
1. Stichting ‘René* geeft’ doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Wil je een artikel toch retourneren, mail dan binnen 14 dagen naar info@renegeeft.nl om het product te retourneren of te ruilen.
2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
3. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
4. Is het product beschadigd door toedoen van Stichting ‘René* geeft’, dan dient de klant hier binnen drie werkdagen na verzenden melding van te doen, door te mailen naar info@renegeeft.nl.
5. Indien er een fout is gemaakt door Stichting ‘René* geeft’, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Stichting ‘René* geeft’ geleverde geleverde producten blijven eigendom van Stichting ‘René* geeft’ totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie
Als een artikel gebreken vertoont, zal Stichting ‘René* geeft’ het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen naar info@renegeeft.nl om het product te retourneren of te ruilen. Het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Stichting ‘René* geeft’. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@renegeeft.nl. Stichting ‘René* geeft’ zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
2. Stichting ‘René* geeft’ zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Stichting ‘René* geeft’ maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
3. Stichting ‘René* geeft’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
5. Stichting ‘René* geeft’ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy
Op de website van Stichting ‘René* geeft’ wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze privacypolicy.

Artikel 11: Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting ‘René* geeft’.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting ‘René* geeft’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Stichting ‘René* geeft’
Jolanda Rus,
Zuiderdiep164
7876 AJ Valthermond
Kamer van Koophandel nummer: 75823268