We’ll never forget who you are,   Little Star
We’ll never forget where you come from,   From Love

~

Precies na 5 jaar na het verongelukken
van ons enigs kind René*
is op 11 september 2019
Stichting ‘René* geeft’ opgericht.

Na het verliezen van René* in 2014 en
een stil geboorte van ons 2e kindje Kleine* in 2016.
Weet ik hoe belangrijk het kan zijn om steun, troost,
her- en erkenning te krijgen ook na jaren.

Mijn doel met Stichting ‘René* geeft’ is dan ook
steun, troost en her- & erkenning te geven aan
mensen die te maken hebben met het verlies
van hun kind.

Het verliezen van een kind is sowieso het ergste
wat je als ouder kan overkomen.
Na het verlies van René* en Kleine* gaan
mijn partner en ik  als
“onzichtbare ouders zonder levende kinderen”

verder door het leven.

Helaas verloren wij dus niet alleen onze kinderen
maar ook ons ouderschap.
Wat een behoorlijk impact heeft op ons leven.
En ben daarom ook op advies van mijn rouwcoach begonnen met het schrijven van een dagboek.

Naast het delen van mijn ervaring via een digitale dagboek op Facebook
ben ik ook begonnen om al deze ervaringen in een boek te verwerken.

Met dit boek hoop ik mensen die te maken hebben met het verlies van een kind steun,
troost en her-& erkenning te kunnen geven in hun rouwproces.

Naast het delen van mijn ervaringen schenk ik ook steun/troostpakketten.

Voor meer informatie over deze steun/troost pakketten
verwijs ik U naar pagina

Steun pakket

 

~~~

Om het schenken mogelijk te maken en te houden.
Is de stichting afhankelijk van donaties, giften en verkoop van
artikelen op beurzen, markten en
in de toekomst via een webwinkel.

~~~

~~~~

Via ‘dag Kleine* ster’
zal ik de door mijzelf gemaakte en
door samenwerkende bedrijven
speciaal voor de stichting
ontworpen artikelen gaan verkopen
waarvan dus de gehele opbrengst
naar deze stichting gaat.

Voor meer info verwijs ik U naar de pagina
‘dag Kleine* ster’

~~~~


Samenwerkende bedrijven en sponsoren